Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 10.12.2013 | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.12.2013 Pykälä 308Kunnanhallitus
§ 308
10.12.2013

 

Muut asiat 

449/00.01.01/2013

 

Khall § 308
Kunnanhallitus tarkensi käytäntöä kunnanvaltuuston 27.8.2012 hyväksymän palkkiosäännön § 7 Ansionmenetyskorvaus seuraavasti: Luottamushenkilön tulee aina toimittaa työnantajan todistus siitä,
että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen
työaikaansa ja että hänelle ei siltä ajalta makseta palkkaa.
Mikäli korvausta anotaan enintään 15 € tunnilta ei työnantajan todistusta menetetystä ansiosta tarvitse toimittaa, muussa tapauksessa työnantajan todistus ansionmenetyksestä vaaditaan.

-----

  
Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 10.12.2013 | Avaa haku

©